Arşivler ‘Çocuk’ Kategori

Astım Hastalığı

Astım hastalığı çocuklar ve genç erişkinler arasında çok sık görülen, kronik bir hastalıktır. Genellikle tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen zamanında tanısı konup uygun tedavi başlamasa, günlük aktivitide kısıtlığa, okulda devamsızlığa ve uyku bozukluğuna yol açabilir. O halde astım nedir? Astım zaman zaman hava yollarını daraltan, nefes alıp vermeyi zorlaştıran bir hastalıktır. Bu hastalıkta hava yolları bazı uyaranlara karşı aşırı duyarlı hale gelmiştir. Bu uyaranları şöyle sıralayabiliriz: ... Devamı
Tags:

Odip Kompleksi

Üç yaşlarındaki çocuk, belli bir olgunluğa erişmiş, kendi varlığının bilincine varmış, sürekli ''ben'' diyerek bunu ifade etmiştir. Her şeyin kendisinin olmasını ister: özeI1ikle çok yakın ilişkiler içinde olduğu anne ve babasını.... Devamı

Aşı Takvimi

doğumda 1.ayın sonunda 2.ayın sonunda 4.ayın sonunda 6.ayın sonunda 12.ay 18-24.ay İÖ 1.sınıfta İÖ 8.sınıfta Hepatit B I II III BCG I DaBT-IPA-Hib I II III R KKK (kızamık) I R OPA + + + Td + + Aşı Takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sadece doktorunuzdan alınız. Burada yazılanların amacı sadece bilgi vermektir, uygulama için doktorunuza danışınız. AKLINIZDA BULUNSUN !..... Devamı

Sünnetin Komplikasyonları

Komplikasyonlar erken ve geç olarak ayrılabilir. Erken komplikasyonlar içinde en sık görüleni kanamadır. Fakat bu çoğunlukla damar bağlaması gerektirmez. Transfüzyon gerektiren kanamalar nadirdir. 2. sıklıkta görülen erken komplikasyonlar lokal enfeksiyondur (sellülit). Sellülit çoğunlukla hafif şiddette olmasına rağmen bazan penise, skrotu-ma, karina yayılabilir, sepsise yol açabilir. Diğer sık görülen erken komplikasyonlar olarak insizyonun yetersiz olmasına bağlı şişlik (lenf ödem), sargının geç değiştirilmesine veya lokal yapışıklıklara bağlı ... Devamı

Sünnetin Faydaları

Erkeklerin sünnet olmasının penis kanserini önleme gibi bilinen bazı faydaları dışında, diğer bazı yararları giderek artan sıklıkta belirtilmektedir. Sünnet ve çeşitli patolojik durumlar arasındaki ilişkiler aşağıda açıklanmaktadır. A- Fimozis (prepisyumun darlığı), parafimozis (prepisyumun glansın altında bir boğum yaparak glansı boğması), balanit (glansın inflamasyonu). postit (prepisyumun inflamasyonu) gibi hastalıkları sünnet önlemektedir (6). Sünnet olmamış çocuklarda, penisle ilgili bu problemlere, olanlara göre 2.5 misli fazla rastlanmaktadır (9). Bir ... Devamı

Sünnetin Yapılışı

Sünnet ehil ellerde yapıldığında basit, kompli-kasyonları pek az olan bir işlemdir. Ancak sağlıklı çocuklarla sünnet yapılmalıdır. Sünnet başlıca 4 usulle yapılabilir: a- Pens yardımıyla, , b- Açık sünnet (kesilecek deriyi açıp gererek kesmek), c- Kıskaç yardımıyla (Türk ... Devamı

Sünnet Tıbbi Bir Gereklilik mi?

Sünnet adet, yol, davranış manalarına gelen, aslen Arapça olan bir kelimedir. Esas olarak islam hukuku ile ilgili bir kelime olmasına rağmen halk arasında ve tıpta erkek üreme organının ucundaki derinin (prepisyum) kesilmesine denmektedir. Sünnet çoğunlukla dinî inanç ... Devamı

Hipoglisemisi Nedenleri ve Tedavisi

Bu rehber, kaza ya da şiddetli hastalık esnasında hidrokortizon ya da glukagon tedavisi gerekli olabilecek çocukları olan ebeveynler için hazırlanmıştır. Bu, aşağıdaki durumları olan çocuklar için geçerli olabilir: • Büyüme hormonu eksikliği (BHE) • Çoğul hipofiz hormon eksikliği (ÇHHE) • İntrauterin büyüme geriliği (İUBG) • Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) BHE ya da İUBG olan ... Devamı

Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikliği

ERGENLİK NEDİR? Ergenlik çocuktan erişkinliğe geçiş süreci olarak tanımlanır. Bu geçiş dönemi cinsel özelliklerin gelişimini, büyüme atılımını ve çocuk doğurma kabiliyetinin kazanılmasını kapsar. Bu dönem ortalama olarak kızlarda 11 ve erkeklerde 12 yaşında, beyin tarafından salgılanan dolaşımdaki hormonlarda değişim ile başlar. Tek başına (izole) büyüme hormon eksikliği (BHE) olan ya da çoğul hipofiz hormonu eksikliği olan (ÇHHE) ergenlerde, ergenlik gecikebilir ya da hiç başlamayabilir. Ergenliğin başlatılması ... Devamı

Büyüme Hormonu Eksikliği ve Tedavisi

Büyüme Hormonu Eksikliği ve Tedavisi
BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ (BHE) NEDİR? Hormonlar vücutta bir etki yaratmak için kullanılan ulaklardır. Büyüme hormonunun rolü kemik, kas ve organların büyümesini kontrol etmektir. Bu hormon beyinde üretilir ve kana salgılanır.Hormonlar vücutta bir etki yaratmak için kullanılan ulaklardır. Büyüme hormonunun rolü kemik, kas ve organların büyümesini kontrol etmektir. Bu hormon beyinde üretilir ve kana salgılanır. Büyüme Hormonu Eksikliği (BHE) beyinde bulunan ... Devamı
Copyright © 2017 Tıp Hastalığı ve Tedavisi Portalı. All rights reserved.
Powered by WordPress.org