Behçet Hastalığı

Hulusi BehcetGenellikle yaşamın ikinci on yılının sonlarına doğru başlayan hastalık, en sık olarak 20-40 yaşları arasında görülmektedir. Başlangıçta, hastalık erkeklerde daha sık rapor edilmişse de, son 20 yıl içindeki araştırmalar hastalığın neredeyse her iki cinsiyette eşit olarak görüldüğüne işaret etmektedir (3). Behçet hemen hemen tüm dünyada görülmekle birlikte, Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri, Irak ve İran gibi Ortadoğu ülkeleri ve Japonya, Kore, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde diğer ülkelere göre daha sık görülmektedir. Hastalığın yukarıda belirtilen ve tarihi İpek Yolu’nun geçtiği bu ülkelerde daha sık görülmesi, gelişiminde genetik ve/veya çevresel faktörlerin etkili olabileceğine işaret etmektedir (4). Söz konusu coğrafyada BH’nin en sık görüldüğü yer Türkiye’dir. Yapılan araştırmalarda Japonya’da prevalans 1/10.000 iken İngiltere’de 1/100.000′ den daha az olarak saptanmıştır (3). Türkiye’ de ise hastalığın prevalansı ile ilgili çalışmalarda; 4-37/10.000 arasında değişen oranlar bildirilmiştir (5-7). Azizlerli ve ark. (8) yakın tarihli çalışmalarında, 12 yaş ve üzeri toplulukta hastalığın prevelansını yaklaşık olarak 1/250 olarak bildirmişlerdir.

Tüm bu verilerin ışığında, Türk boylarının tarihsel göç yolları da göz önüne alındığında BH’nin yayılımında Türklerin önemli bir rol oynadığı düşünülebilir. Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bugün için üzerinde en çok durulan hipotez; hastalığın, viral, bakteriyel vb. gibi çevresel bir antijenle ve/veya ısı şok proteinleri gibi otoantijenlerle tetiklenen ve genetik olarak hastalığa yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkan düzensiz bir immün yanıt olduğu yönündedir (4).

behcet oral aft

Behçet Oral Aftları

Behçet hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ya da fonksiyonlarında engelliliğe neden olabilen deri/mukoza lezyonları ve eklem tutulumu ve görmede kayba yol açabilen göz tutulumu ile önemli bir morbidite nedenidir. Diğer yandan hastalık özellikle genç erkek hastalarda ölüm hızını arttırmaktadır (9). Ölüm genellikle pulmoner arter anevrizması gibi büyük damarların tutulumuna, perforasyona neden olabilen gastrointestinal sistem tutulumuna ve nörolojik tutuluma bağlı olarak gelişmektedir (10).

Behcet Göz Bulguları

Behcet Göz Bulguları

behçet tutulumlarıHastalığın doğal seyri henüz tam olarak bilinmemektedir. Behçet önceden kestirilemeyen ataklar ve iyilik dönemleri ile uzun süreli bir seyir izlemektedir. Erkek cinsiyet, hastalığın erken yaşta ortaya çıkması ve HLA-B51 pozitişiği kötü prognoz nedenleri olarak bildirilmiştir (11). Çok merkezli olarak planlanan yakın tarihli çalışmada (12), Akdeniz, Çukurova, Fırat, Gazi, İnönü ve Mersin Üniversiteleri Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dallarına başvuran ve Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu’nun sınıfandırma kriterlerini dolduran, sistemik tutulumlar açısından tam olarak araştırılmış toplam 661 hasta BH’nin doğal seyri yönünden ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, deri ve mukoza lezyonları en sık gözlenen bulgulardır:

oral ülser (OÜ), %100;
genital ülser (GÜ), %85.3;
papülopüstüler lezyonlar (PPL),%55.4,
eritema nodozum (EN), %44.2;
deri paterji testi (DPT),%37.8].

Behçet için kesin tanı koydurucu laboratuar ve histopatolojik bulgular olmadığından tanı klinik bulgulara dayanmaktadır. Bu amaçla kullanılan değişik tanı kriterlerinin ortak özelliği, hastalığın tanısının deri ve mukoza bulguları ve özellikle de OÜ, GÜ, deri belirtileri ve DPT pozitişiğinin üzerine kurgulanmasıdır. Üstelik deri ve mukoza belirtileri hastaların çoğunda, ciddi organ tutulumundan önce ortaya çıkmaktadırlar. Bu nedenle hastaların hızla tanınmasında ve belki de uygun bir tedavi ile ileride gelişebilecek ciddi komplikasyonların önlenmesinde deri ve mukoza belirtilerinin önemi yadsınamaz. Sonuç olarak, Behçet hastalarıyla ilgilenen hekimlerin deri ve mukoza belirtilerini iyi bilmesi büyük önem taşımaktadır (13,14).

Görülme Sıklığı:

En sık Japonya,Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerinde (İpek Yolu/Marco Polo’nun ticaret yolu) görülse de tüm dünyada görülebilen bir hastalıktır.
                                                                       
En yüksek prevelans Türkiye’de (80-370/100.000)
Ortalama başlangıç yaşı 20-35
Kadın/erkek ~1

 

Organ Tutulumu Sıklıkları     (%)

Oral aft
Genital Ülser
Göz Bulguları
Deri Bulguları
Paterji Pozitifliği
Sinovit
Vasküler Tutulum
Sinir Sistemi Tutulumu
Gastrointestinal Sistem
Epididimit
96-100
70-80
50-80
70-90
50-70
40-60
10-37
5-10
5-30
5-10

ORAL ÜLSERLER

 • Oral aftlar genellikle ilk semptom-bulgudur (%64-71)
 • BH’nın en sık belirtisidir.
 • Dudak mukozası, diş eti, dil, yanakta
 • Nadiren sert damak, tonsil, farenkste
 • Yuvarlak hiperemik alan  üzeri beyaz, etrafı hiperemik ülser
 • Minör(%80) > Majör (%10) > Herpetiform (%10)

Oral Ülserlerin Nedenleri

 

 • İdyopatik %70
 • B12/folat/demir eks. %22
 • Gluten enteropati %2
 • Menstruasyonla ilgili %2
 • Ciddi aftozis %2
 • İnfl. Barsak hast %2.
 • Behçet Hast.%2

GENİTAL ÜLSERLER

 • Skrotum ve vulvada sık
 • Penis, perianal bölge veya vaginada da olabilir
 • 1-6 haftada iyileşir
 • Daha derin, iyileşirken skar bırakır
 • Daha ağrılıdırlar
 • Tekrarlama sıklığı daha azdır
 • Üreter ve rektuma fistülize olabilir (nadir)

GÖZ TUTULUMU

 • %10’da BH’da ilk bulgudur.
 • %80-90 bilateraldir.
 • Japonya’da edinilmiş körlüğün en sık sebebi
 • Görme kaybı sıklıkla tekrarlayan üveit atakları sonucunda gelişir.
 • Görme kaybı hastaların %25’inde olur ve göz tutulumunun başlangıcından görme kaybına kadar geçen süre yaklaşık 5 yıldır.

PROGNOZ

 • İyileşme ve alevlenmelerle seyreder.
 • Kronik gidişli.
 • Vital organ tutulumu yoksa prognoz genellikle
 • Pulmoner arter,MSS,büyük damar,kalp,intestinal tutulum ve tedaviye ikincil malignite gelişimi belli başlı ölüm nedenleridir.
 • Nadiren Budd-Chiari sendromu ve amiloidozda fatal olabilir.
 • Erkeklerde ve genç yaşta hastalık başlayanlarda prognoz daha kötüdür.
   

 

 

Yazar Hakkında

tarafından 99 yazı yazılmış.

21 Yorum “Behçet Hastalığı”

 • hayri bağcı wrote on 30 Kasım, 2008, 7:09

  slmlar yaklaşık 4 aydır benim gözümdede tutulma var ve diğerleri. bu hastalıktan nasıl bir tedaviyle sonuç ala bilirim_ bana yardımcı olursanz sevinirim_ numaram- 05438031369

 • hüseyin wrote on 17 Mart, 2009, 7:17

  Bende devamlı olarak seyreden oral aft var. Ancak Behçet teşhisi konulamadı. Testlerini yaptırdım. Oral aft için nasıl çözüm olabilir acaba. Kullanmadığım bi ORALMEDİC diye bi ilaç kaldı kullanan varsa ve faydalı ise onu da almak istiyorum.Bilgisi olan mailime cevap yazabilir. akcaxakca@hotmail.com

 • tuba wrote on 21 Mart, 2009, 9:15

  Bana dişçim Oralmedic uyguladı. İlk anda bir sızlama oluyor ama ağrı anında geçiyor.Gerçekten yıllardır çok çekmiştim. Kesin tavsiye ederim

 • sedat wrote on 22 Mart, 2009, 6:37

  bende bulguların yanında ayrıca sürekli boğaz yarası halsizlik vardı yazın bile oluyordu. ilaçları kullanmaya başlayınca bir kere bile soğuk algınlığı nezle grip boğaz yarası vs. geçirmedim.

 • melike wrote on 25 Haziran, 2009, 4:55

  Arkadaşlar size tavsiye edebilceğim harika bir doktor var. prof. Ahmet Gül 219 45 54 hepinize geçmiş olsun.

 • mustafa yaşlı wrote on 7 Temmuz, 2009, 14:05

  hüseyin kardeşim oralmedic agrıyı alır kullanırken biraz yakar ama baya seni rahatlatır benim eşimde.var o ilacı kullandık memnun olduk inşallah sizlerde memnun olursusunuz fiatı.20 ytl dir.ama deger kardeşim kullan bakbi beni eşim yemek yemeyi boşver konuşamaz inan ama kullanınca rahatlıyor allah kimseye dert verip derman aratmasın.allahtan acil şifalar dilerim.mustaFA YAŞLI

 • deniz kara wrote on 3 Ekim, 2009, 13:21

  Erkek arkadaşıma yapılan tetkikler sonucunda yüksek ihtimalle Behçet Hastaslığı tanısı konuldu. Çok endişeliyim, Görme kaybı yada telafuz dahi etmek istemediğim daha ciddi sonuçların olma oranı yüksek midir? Bu hastalık ilerlediğinde yaşamı ne boyutta etkiliyor? Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim, teşekkürler

 • veysel wrote on 17 Kasım, 2009, 2:46

  5 yıldır behçet hastasıyım arkadaşlar. devamlı tedaviye gidiyorum ama değişen bir şey yok. kendi kendinin doktoru omak lazım zararlı şeylerden kaçınıp üzüntü kederden uzak durmak lazımallah yardım etsin…

 • yasemin doğan wrote on 24 Nisan, 2010, 14:28

  ORALMEDİC i kullandım ben gerçkten de söylendigi gibi anında yokedio agızdaki yaraların acısını etkisini bu kadar çabk gördüğüm tek ilaç bu zamana dek allah razı olsn kim bulduysa

 • ahmet wrote on 11 Mayıs, 2010, 15:53

  ii geceler benimde kardeşim behçet hastalıgı teşhis i konuldu.. bu konuda tedavi görüpte sonuç alan varmı yardımcı olursanız çok sevinir.. ve yönlendirebileceğiniz bir doktor varmı  ( İZMİR )  0506  319 08 80  —  0532 744 68 80

 • Buse wrote on 5 Haziran, 2010, 6:51

  arkadaşla lütfen cevap yollayın benim ağzımda sık sık yaralar oluşuyor lütfen bu hastalık ölümcülmüdür ben ölücekmiyim lütfen cevap yollayın :(:(

 • nihat wrote on 14 Haziran, 2010, 3:18

  oral aftı olan behçet hastaları yaralı bölgeye kenakort orabose sürsünler ama özellikle yara daha yeni çıkmaya başlarken.yarayı büyütürseniz zor geçiyor.
  vede kara halile bitkisini toz haine getirin.Havanda iice dövebilirsiniz.vede aç karnına bol suyla 1 çay kaşığı her gün veya 2 günde bir sabahları yutun .Bana iyi geldi.Hepinize Allah ‘tan şifa diliyorum.

 • şeyma wrote on 11 Temmuz, 2010, 9:53

  benim ağzımdada sık sık yaralar çıkıyo ve 1 haftadan uzun sürüyo gözüm de bi sorun yok paterji testi yaptırmalımıyım

 • Kadir wrote on 21 Ağustos, 2010, 11:19

  Merhaba,

  Eger tek sorun agiz aftlariysa okuyun lutfen.

  Bende de uzun yillardir agiz aftlari oluyordu. Her turlu test vs sonuc alinmadi. Neticede stres dediler. 2-3 ay once sebebini buldum. kola vb. gazli tum icecekler ile asitli (limonata gibi) icecekleri tamamen kesince duzeldi cok sukur. Artik arada bunlardan biraz icersem birkac saate cikiyor. Kesinlikle en az 1 ay hic icmeyin ve ona bagli olup olmadigini gorun. Duzeliyorsa kesinlikle icmeyin.

  Gecmis olsun.

 • ömer wrote on 19 Eylül, 2010, 15:01

  arkadaşlar size bu aft tedavisinde çok fayda görebileceğiniz özellikle tekrarlayan aftlarda çok etkili.olan AFTAMED JEL + AFTAMED SPREY +AFTAMED GARGARA ürünlerin den herhangi birisini kullanın derim.

 • gülümse wrote on 27 Eylül, 2010, 5:34

  acil şifalar herkese. b

 • okan wrote on 28 Ekim, 2010, 1:20

  Ben evleneceği kişi behçet hastası olanlara seslenmek istiyorum.Bende yaşadım aynı sorunları.Sakın evlenmemezlik yapmayın.Ben evlendim çocuğumda var gayet sağlıklıyım.İlaç vb herşey yolunda gidiyor. Bu hastalık kesinlikle ölümcül değildir.İlacını düzenli kullansın 6 aylık kontrollerini ihmal etmesin yeter. Kör olmak diye bir şey yok. Kör olanların hepsi kontrollerini ihmal edenlerden oluşuyor. Geçmiş olsun sevgiler…

 • emin wrote on 15 Şubat, 2011, 14:51

  ben de Behçet hastasıyım sizinde saçlarınızın  dibinde yaralar  çıkıyormu ve sonra o bölgede saç dökülmesi yaşıyormusunuz . lütfen bigi veriniz arkadaşlar  email adresim bathroom_89@hotmail.com

 • murad wrote on 23 Nisan, 2011, 17:58

  ben behçet hastasıyım.. 24 yaşındayım.. bu hastalık hiçde tedavisi mümkün bir hastalık gibi değil çünki sadece ilaçlarla hastalığın seyrini yavaşlatabiliyorsunuz.. zaten kronik bir hastalık.. işim ve yaşım gereği ilaçlarımı her zaman düzenli kullanamıyorum.. buda hastalığı tetikliyor ve yeniden başladığın noktaya dönmek gibi birşey bu.. çok kez azathiopurin gibi ağır ilaçları kullanmak zorunda kaldım.. ama Allah tan umut kesilmez herşeyin çağresini verir yüce rabbim.. doktorlar sinir stress yapmayın bu şekilde hastalığın atağa geçtiğini söylüyorlar.. yani hayatı toz pembe yaşamal gerekiyor buda bu koşullarda pek mümkün değil.. ancak padişahın oğlu olmak gerekir 🙂 doktor olarak ist. maçkada gülsevim azizlerli var bildiğim ve bu alanda en iyi doktor diye biliyorum.. herkeze geçmiş olsun..

 • KERİM wrote on 26 Nisan, 2011, 7:02

  BANA İSTANBUL ÇAPADA BU HASTAHANESİNDE BU HASTALIKLA İLGİLİ RANDEVU ALABİLECEĞİM YADA TANIDIK DOKTOR BİLGİSİ VEREN BİRİ YOK MU BELİRTİLER VAR HASTALIKLA İLGİLİ AYRICA ABİMDDE DE VAR BU HASTALIK 10 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR.

 • elif wrote on 24 Mayıs, 2011, 14:09

  herkese geçmiş olsun bende sizdenim yani behçet bende de bütün bulgular var 4 ay önce teşhis konuldu .bence çok güçlü olmalıyız.hayata dair hedefleriniz varsa ki mutlaka vardır kesinlikle çok güçlü olmalıyız.çok acı çektiğinizi biliyorum çünkü aynısını yaşıyorum.ablam 16 yıldır çekiyor 2 çocuğu var ama yaşamak zorunda hepimiz öyleyiz.29 yaşındayım 4 yaşında bi kızım var yani anneyim.behçeti kardeşimiz gibi görelim ve onunla yaşamayı öğrenelim.şu anda yapabileceğimiz başka bi alternatif yok.allah hepimizin yardımcısı olsun.lütfen hepimiz dua edelim.sakın umutsuz olmayın.

Yorum Gönder

Spam Protection by WP-SpamFree

Copyright © 2017 Tıp Hastalığı ve Tedavisi Portalı. All rights reserved.
Powered by WordPress.org