Arşivler ‘Behcet’ Kategori

Behçet Polikliniği

İstanbul Tıp Fakültesi Polikliniğimiz Behçet Hastaları yanında tekrarlayan ağız yaraları olan hastalara da hizmet vermekte ve düzenli izlemektedir. Behçet polikliniği her Çarşamba saat 09.00'dan itibaren iki öğretim üyesi ve sorumlu asistan ile birlikte Dermatoloji Anabilimdalı poliklinik katında yapılmaktadır. Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır. Acil ve randevu dışı gelen hastalar ise Behçet polikliniği sorumlu asistanı tarafından muayene ... Devamı

Behçet Hastalığı Belirtileri

Rekürren oral ülserasyon   ⋅ Hekim tarafından saptanan ya da hasta tarafından güvenilir olarak tarif edilen minör aftöz, majör aftöz veya herpetiform ülserasyonlar. ⋅ Rekürrens bir yılda en az üç defa olmalıdır. Ve aşağıdakilerin en az ikisinin varlığı; • Rekürren genital ülserasyon ⋅ Özellikle erkeklerde, hekim tarafından saptanan veya hasta tarafından güvenilir olarak tanımlanan rekürren genital aftöz ülserasyon veya skar. • Göz lezyonları ⋅ Anterior üveit, ⋅ Posterior ... Devamı

Behçet Hastalığı Resimleri

Behçet Hastalığının Görülme Sıklığının Coğrafi Dağılımı Behçette Minör Oral Aftlar %80 sıklıkta Genelde 1-3 adet, bazen daha fazla 2-10 mm büyüklükte 1-15 günde iyileşir Skar ... Devamı

Behçet Tedavisi

Behçet hastalığının tedavisini temelde topikal ve sistemik tedavi yaklaşı mları olarak ikiye ayırmak mümkündür. A) Topikal tedavi Bu alandaki deneyimin önemli bir bölümü rekürren aftöz stomatit (RAS) ile ilgili çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi Behçet’in OÜ’lerinin klinik görünümü ve seyri RAS ile benzerdir (13). Bu nedenle de RAS için önerilen tedavi yaklaşımları Behçet’in OÜ’leri içinde büyük oranda geçerlidir. Diğer yandan topikal tedavilerin lokal etkili olduğu ve hemen daima ... Devamı

Paterji Testi

20 gauge’lik steril iğne ile ön kola 5 mm. derinlikte batırılır.   Venöz giriş yerinde 24-48 saat sonra gelişen eritem - endurasyon - papül - aseptik püstül nonspesifik uyarılara karşı artmış lökosit kemotaksisine bağlı Sıklığı hastalık aktivitesi ve yöntem ile değişir. Paterji (patolojik “ergy” den) testi derinin duyarlılığının arttığını gösterir. Ön kol volar yüzünde kılsız alanın alkol ile ... Devamı

Behçet Nedir ?

Behçet hastalığı (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir gösteren ve etyolojisi tam olarak bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Temel patolojisi vaskülit olan hastalık deri ve mukoza belirtilerine ek olarak göz, eklem, vasküler, pulmoner, gastrointestinal, ürogenital, kardiyak ve nörolojik sistem tutulumları gösterebilmektedir. Hastalık tarihi “İpek Yolu” üzerindeki ülkelerde daha sıkolmakla birlikte hemen hemen tüm dünyada görülür. Özellikle genç erişkinlerde sık rastlanan hastalığın tanısı, tanı koydurucu laboratuar ... Devamı

Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı
Genellikle yaşamın ikinci on yılının sonlarına doğru başlayan hastalık, en sık olarak 20-40 yaşları arasında görülmektedir. Başlangıçta, hastalık erkeklerde daha sık rapor edilmişse de, son 20 yıl içindeki araştırmalar hastalığın neredeyse her iki cinsiyette eşit olarak görüldüğüne işaret etmektedir (3). Behçet hemen hemen tüm dünyada görülmekle birlikte, Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri, ... Devamı
Copyright © 2017 Tıp Hastalığı ve Tedavisi Portalı. All rights reserved.
Powered by WordPress.org